Advokatfirmaet Nicolai Giødesen

Medarbejdere

Martin Wamsler
Regnskabschef

Anette Pedersen

Susan Palmund

Regnskabs- og inkassoafdelingen

Regnskabsafdelingen varetages af 2 erfarne medarbejdere og bistår foreningerne på ejendommene med at styre økonomien.

Der udarbejdes måneds- eller kvartalsregnskaber med budgetopfølgning til ejendommene.

Byggesager, renoverings- og forbedringsprojekter administreres økonomisk af regnskabsafdelingen i samarbejde med den byggetekniske afdeling, der tillige bistår med opnåelse af finansiering af sådanne projekter, låneomlægninger, låneoptagelse m.m.

Derudover varetager regnskabsafdelingen den daglige bogholderifunktion for advokatfirmaet, bl.a. daglig klienttilsvarsregulering, momsregnskab, lønningsregnskab etc., samt alm. klientbogføring.

Inkassoafdelingen

Vores inkassoafdeling sørger for inddrivelse af tilgodehavender, herunder inkassoskrivelser, tvangsinddrivelse ved fogedretten, samt forberedelse og deltagelse ved tvangsauktioner.