Advokatfirmaet Nicolai Giødesen

Medarbejdere

Nicolai Giødesen
Advokat m. møderet for Højesteret

Jørgen Fog Hansen
Byggesagkyndig
eskikket bygningssagkyndig og energikonsulent

 

Byggeadministration

Efter mange års erfaring har vi mange ideer og muligheder til forbedring af de fælles bygningsdele samtidig med forbedring af den løbende drift og økonomi.

Byggeadministrationens primære mål er, at koordinere, følge op og samle trådene fra den spæde start af byggesagen, til og med 5 års gennemgangen.

Afdelingen yder advokatbistand, herunder byggeteknisk-, juridisk- og økonomisk bistand/rådgivning til større eller mindre byggeprojekter. Herunder deltager den bygningssagkyndige i byggemøder og udfører tilsyn med byggearbejderne.

Arbejdsopgaver:

  • Varetagelse af byggeteknisk tilsyn med ejendomme, herunder iværksættelse af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder og kontrol med håndværkerne.
  • Udfører tilsyn med drift og ressourceforbrug, ledelse og støtte til ejendomsfunktionærer og varmemestre. Udfører ejendomsinspektør funktioner, syn af boliger, udarbejdelse af tilsynsrapporter til beslutningstager, støtter og rådgiver andelsboligforeninger og ejerforeninger med foreningsarbejdet og deltager i beboer- og informationsmøder.
  • Gennemfører renoveringsprojekter og forbedringsarbejder i samarbejde med beboere og ejere af ejendommene.
  • Vurderer andelsboliger ved overdragelse af andel.
  • Udarbejder projektoplæg og konsekvensberegninger ved større bygningsarbejder, herunder koordinering og gennemførelse af projektering og tekniske beregninger.

Vurderingsrapport:

En særlig opgave for den byggetekniske afdeling er udførelse af vurdering af andelsboliger ved overdragelse af andel. Dette sker i form af en vurderingsrapport. Vær dog opmærksom på de forskellige foreningers særlige regler og retningslinjer for overdragelse og vurdering af andelsboliger.