Advokatfirmaet Nicolai Giødesen

Medarbejdere

Christina Nielsen

Lotte Jørgensen

Katja Schiøtt

Malene Wetzel

 

Ejendomsadministration

Grundlaget for samarbejdet mellem foreningen som klient og advokatfirmaet er en administrationsaftale, der rummer de opgaver, som advokatfirmaet skal løse for klienten. Administrationsaftalen er oftest en "totalaftale”, som omfatter alle de administrative opgaver, som knytter sig til den enkelte ejendom, dvs. både juridisk, økonomisk, byggeteknisk og administrativ bistand.

Som princip er administrationshonoraret fast – dvs. uden uventede og dyre gebyrer. Såfremt lån skal hjemtages eller omlægges, byggeteknisk bistand ønskes, retssag føres eller opgaver ud over administrationsaftalen skal løses m.m., honoreres dette særskilt på grundlag af evt. gældende takster og nærmere aftale mellem klienten og advokatfirmaet.

Arbejdsopgaver:

Ejendomsadministrationen administrerer både andels- og ejerforeninger fordelt over hele landet. Administrationsafdelingen er en del af advokatfirmaet og er derfor omfattet af advokatrådets betryggende krav og procedurer for klient midler.

Afdelingen har administreret ejendomme i mere end 30 år og har derfor en stor og bred erfaring i alle de administrative opgaver, som knytter sig til ejendomsadministration.

Selve administrationen varetages af 6 erfarne og kompetente medarbejdere, som selvstændigt administrerer en gruppe af ejendomme, hvilket er en stor fordel - både fordi det giver et afvekslende arbejde for den enkelte medarbejder, men også fordi foreningerne således har én kontaktperson, der har et all-round kendskab til ejendommen og som kan være behjælpelig med de problemer og spørgsmål, som bestyrelserne ønsker hjælp til i dagligdagen.

En særlig del af ejendomsadministrationen og foreningens drift er afholdelsen af generalforsamlinger – advokatfirmaet stiller gerne en erfaren medarbejder til rådighed, der kan fungere som såvel dirigent og referent. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og vi lægger derfor stor vægt på, at den bliver gennemført på kompetent vis.